For realtors

På vår hemsida, som du nu besöker, finns all tänkbar information om föreningen och dess omgivning.

All administration av Brf Fanö sköts av HSB Stockholm och det är dit du skickar alla pappershandlingar. Tänk på att till överlåtelseavtal alltid bifoga eventuell fullmakt, av Skatteverket registrerad bouppteckning, arvsskifteshandling, testamente. Säljarens make/maka/sambo ska alltid lämna samtycke till överlåtelse.

Eventuella panter kan endast avnoteras efter skriftligt meddelande från panthavaren.

Från och med den 1 september 2014 ska samtliga lägenheter som säljs genomgå en lägenhetssyn av Brf. Fanös styrelse eller av denna utsedd person. Syftet med lägenhetssynen är att säkerställa att lägenheten i samband med försäljningen uppfyller de krav som föreningen ställer på lägenheterna samt att de följer föreningens stadgar.

Bostadsrättsinnehavaren och tillika säljaren är inför en försäljning skyldig att kontakta styrelsen för att boka in en tid för lägenhetssyn. Eventuella brister i lägenheten som kan påverka fastigheten och det som inte följer föreningens stadgar kan styrelsen komma att kräva att det ska åtgärdas innan försäljningen godkänns av styrelsen. Samtliga åtgärder sker på bostadsrättsinnehavarens bekostnad.

Observera att portar inte får ställas upp obevakade, p.g.a. inbrottsrisken.

ÅRSREDOVISNINGAR

Återfinns i dokumentarkivet.


LÄGENHETSÖVERLÅTELSER, PANTER

HSB Stockholm / HSB Akalla

Förvaltningsassistent

112 84 Stockholm


HSB STOCKHOLM

Servicecenter/felanmälan 010-442 11 00

Besöksadress: Finlandsgatan 10 Akalla

Postadress: 112 84 Stockholm


MEDLEMSÄRENDEN

HSB Stockholm

Medlemsservice

112 84 Stockholm

Telefon: 08-785 35 55


Swedish